Departament Jurídic

L’objectiu del nostre Departament Jurídic és poder atendre totes les necessitats jurídiques del client, de manera personalitzada i professional, en àmbits com el mercantil, civil, penal, laboral, administratiu, dret de noves tecnologies, etc.

Així, la nostre missió principal gira entorn d’una única idea: defensar els interessos dels nostres clients és defensar-nos a nosaltres mateixos.

Gestions i Serveis

 

Àmbit Civil

 • Societats civils: constitució, modificacions estautàries i dissolució.
 • Creació d’Associacions, fundacions i ONG.
 • Dret de família: separació, divorci, parelles de fet, tutela, incapacitat, etc.
 • Contractes Civils: compravenda, opció de compra, prèstec, franquícia, arrendament i demés figures.
 • Registre Civil: sol·licitud de certificats de naixement, matrimoni, defunció, etc.
 • Tramitació d’herències i successions: actes de declaració d’hereus, sol·licitud de certificats d’últimes voluntats, etc.
 • Reclamació d’impagats.


Àmbit
Penal

 • Delictes contra els drets dels treballadors.
 • Delictes contra l’Hisenda Pública i contra la Seguretat Social.
 • Delictes societaris: falsedat en la comptabilitat social, apropiació indeguda, estafes, alçament de béns i demés solvències punibles.
 • Delictes relatius a la propietat industrial i intel·lectual.


Àmbit
Contenciós administratiu

 • Interposició en matèria Laboral i de Seguretat Social.
 • Interposició de recursos en matèria tributària.


Àmbit de
Dret de Circulació

 • Negociació amb companyies adverses sobre indemnitzacions derivades d’accidents de circulació.
 • Tramitació del procediment penal i/o civil derivat d’aquests accidents.
 • Recursos contra les multes de trànsit.


Àmbit
Concursal

 • Expedients de Suspensió de Pagaments i Fallides.


Àmbit de
Protecció de Dades de caràcter personal

 • Legalització i legitimació de fitxers de dades de caràcter personal, realitzem una inspecció prèvia de l’empresa i la proposta de mesures de seguretat, documents de seguretat, contractes d’outsourcing, i clàusules a incloure en contractes, factures, pàgines web, etc.

Contacte

Al capdavant de l’àrea fiscal hi trobem Jordi Lloret Garcia:

LLicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, i Advocat en exercici dels  Col·legis d’Advocats de Tarragona i Reus. També Mediador inscrit del Centre de Mediació Privat de Catalunya,  Inscrit en el registro d’Administradors Concursals de Tarragona.

Amb una àmplia experiència col·laborant en diferents despatxos, Assessor jurídic d’empreses, tant des del punt de vista civil i mercantil com del dret administratiu.  Assessor jurídic a particulars en dret civil, mercantil com en Dret Penal. Amb una perspectiva de l’advocacia “més enllà del plet”, entenent-lo com l’últim recurs, intentant sempre donar un servei integral al client, ajudant en la negociació i redacció de contractes i documents de tot tipus que donin satisfacció a llurs necessitats.

Per a informació específica de l’àrea Jurídica, pot contactar amb fiscal@gestiorconsulting.com, o bé utilitzar qualsevol mitjà de contacte disponible a Contacte.

Què diuen els nostres clients

Bons assessors fiscals i servei de primera línia, l’Antonio ens ha ajudat en tot i més, amb tota la paciència del món. Ens ha respòs sempre ràpidament i amb la màxima cura, i ens ha permès continuar amb la nostra feina. Molt recomanables.
Joan
He trabajado con ellos y quisiera recomendarlos a todo aquel que necesite servicios fiscales, especialmente si no tiene conocimientos sobre el tema. El servicio es muy bueno y de respuesta ágil.
José Luis