Departament Comptable i Mercantil

Els nostres serveis comptables i mercantils s’ofereixen adaptant-se al volum i mida de l’empresa o client: autònoms i microempreses poden aportar directament la documentació necessària per tal que de processar-la directament a les nostra oficina, mentre que en empreses més grans podem implantar equips, programari compatible amb el nostre sistema, i entrenar el personal administratiu, de manera que predefinint seients i estats comptables, i comptant sempre amb el nostre suport, sigui el propi client qui introdueix les dades comptables.

En tots els casos, el nostre objectiu és acompanyar el client en tot allò que necessiti, de la manera que ho necessiti, i quan ho necessiti.

Gestions i Serveis

 

 • Tancaments comptables.
 • Confecció de Balanços i comptes d’explotació i resultats.
 • Estudi i interpretació dels resultats de l’empresa, amb l’objectiu de prendre les decisions oportunes per a l’optimització del rendiment del seu negoci, reducció d’impostos, etc.
 • Anàlisi de la situació econòmico-financera.
 • Assessorament en la interpretació de balanços.
 • Reconstrucció i actualització fiscal i comptable.
 • Elaboració de la memòria i comptes anuals, i dipòsit al Registre Mercantil.
 • Orientació, implantació i direcció comptable: pre-auditories i auditories internes, anàlisi de balanços, etc.
 • Formalització d’aplaçaments de les liquidacions tributàries, previ anàlisi de la situació de l’empresa, i planificació fiscal.
 • Implantació i gestió pressupostària.
 • Legalització de llibres comptables.
 • Comptes anuals i informe de gestió.
 • Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa a través de ràtios.
 • Preparació d’informes financers (a presentar a bancs, proveïdors, etc.).
 • Constitució de Societats, amb la corresponent cerca i sol·licitud de noms socials, i la posterior redacció d’estatus socials.
 • Modificació d’estatuts socials, com ara ampliacions i reduccions de capital, canvis de domicili, objecte social o Òrgan d’Administració, entre altres.
 • Compra i/o legalització d’empreses davant d’organismes oficials.
 • Preparació i tramitació d’escriptures públiques, des de l’enviament de les dades al Notari, fins la recollida de les escriptures, liquidació dels impostos corresponents, i inscripció al Registre Mercantil o de la Propietat.
 • Constitució de Societats Civils i Comunitats de Béns i la corresponent alta a Hisenda d’obligacions fiscals.
 • Estudis i informes jurídics.
 • Estudi i confecció de contractes civils i mercantils.
 • Adequació a la Llei de Protecció de Dades i de prevenció de blanqueig de capitals.
 • Legalització de llibres d’actes i de socis davant del Registre Mercantil.
 • Poders mercantils: generals, especials bancaris, de disposició, a plets, etc.

Contacte

Al capdavant de l’àrea Comptable i Mercantil hi trobem en Xavier Drudis:

Per a informació específica de l’àrea Comptable i Mercantil, pot contactar amb fiscal@gestiorconsulting.com, o bé utilitzar qualsevol mitjà de contacte disponible a Contacte.

Què diuen els nostres clients

Bons assessors fiscals i servei de primera línia, l’Antonio ens ha ajudat en tot i més, amb tota la paciència del món. Ens ha respòs sempre ràpidament i amb la màxima cura, i ens ha permès continuar amb la nostra feina. Molt recomanables.
Joan
He trabajado con ellos y quisiera recomendarlos a todo aquel que necesite servicios fiscales, especialmente si no tiene conocimientos sobre el tema. El servicio es muy bueno y de respuesta ágil.
José Luis